Σκοπός / Τι Κάνουμε

Η Cigaret Cycle ΑΜΚΕ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με προσανατολισμό στην προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, για ένα απόρριμμα το οποίο και λόγω του μεγέθους του δεν είναι ευρέως γνωστό ότι ότι προκαλεί πολλαπλή ρύπανση στο περιβάλλον με επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και την ανάγκη εξουδετέρωσης του μέσω της ανακύκλωσης.

Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος #gopafree που περιλαμβάνει δράσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς & Επιχειρήσεις, στοχεύει στην τοποθέτηση ειδικών κάδων σε επιλεγμένα δημόσια σημεία & επιχειρήσεις σε όλη την Επικράτεια, ώστε να μπορούν οι καπνιστές να σβήνουν εκεί τα αποτσίγαρα τους, αντί να πετούν αλόγιστα, οπουδήποτε αλλού. Τα σημεία αυτά μπορεί να είναι π.χ. πλατείες, πάρκα, νοσοκομεία, θέατρα, πεζόδρομοι, στήλες Δημοτικού φωτισμού, λιμάνια, μαρίνες, παραλίες, γενικώς χώροι καπνιζόντων κοκ.

Στη συνέχεια, τα αποτσίγαρα συλλέγονται μέσω συνεργείων του οργανισμού μας, είτε μέσω του προσωπικού καθαριότητας των συνεργαζόμενων φορέων που είναι εγκατεστημένοι οι κάδοι και προωθούνται προς το παρόν, σε εργοστάσια του εξωτερικού, για αποτοξικοποίηση και ανακύκλωση. Προϊόν της επεξεργασίας των φίλτρων, είναι ανακυκλωμένα νέα υλικά και προϊόντα. Τα δε υπολείμματα χαρτιού, καπνού και η τέφρα, κομποστοποιούνται και παράγεται λίπασμα, για χρήση στην ανθοκομία.

Ο Οργανισμός μας έχει διεξάγει έρευνες, μελέτες, & δοκιμές και εντός του επόμενου διαστήματος, προτίθεται να δρομολογήσει ο διαχωρισμός φίλτρων από τα υπολείμματα χαρτιού, καπνού, τέφρας, καθώς και η κομποστοποίηση αυτών προς παραγωγή λιπάσματος να γίνεται στην Ελλάδα, και μόνο τα φίλτρα να μεταφέρονται στο εξωτερικό προς αποτοξικοποίηση και ανακύκλωση, με τελικό στόχο εντός των επόμενων ετών όλη η διαδικασία της ανακύκλωσης να γίνεται στην χώρα μας.

Στόχος μας, πέραν της καθαριότητας, της προστασίας & σεβασμού του Δημόσιου χώρου που είναι δείγμα πολιτισμού, είναι η αντιμετώπιση του μείζονος περιβαλλοντικού κινδύνου που δημιουργούν οι γνωστές σε όλους γόπες (αποτσίγαρα), για όλους – ακόμα και τους μη καπνιστές.

Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί σε τρία επίπεδα: Πρώτον σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Δεύτερον σε επίπεδο συλλογής, και τρίτον ανακύκλωσης στην πράξη.

Ο Οργανισμός μας έχει τιμηθεί με το Χρυσό Βραβείο για το περιβάλλον, καθώς και με το Χάλκινο  Βραβείο για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.