Στοιχεία Εταιρείας

  Cigaret Cycle AMKE

  Συλλογή — Διαχείριση – Ανακύκλωση Αποτσίγαρων (γοπών)

  Αρ. ΓΕΜΗ : 152589001000 

  Διεύθυνση

  Μαυρικίου 8  Αθήνα, T.K 114 72
   
  Email
   
  info@cigaretcycle.org
   
  Τηλέφωνο
   
  (+30) 210 3006751